История и основни дейности

history

ИНОКСИС 01“ООД е компания създадена през 2001г.

Основната дейноста на дружеството е специализирана в изпълнението на доставки на различни типове авиоимущество за разнообразен модул въздухоплавателни средства, в това число: доставка на резервни части, консумативи, наземно-техническо оборудване, аварийно-спасително оборудване, гориво-смазочни материали и специални течности за ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства, включително вертолети Ка, Ми, Augusta, Bell, самолети Ан, Ту, Airbus, Boeing и други.

Дейността на дружеството в областта на доставката на резервни части и консумативи за авиационни нужни се намира под контрола на разработена и внедрена в дружеството система за управление на процесите на качеството, в съответствие със стандарт ISO 9001-2008.

Дружеството притежава пълен набор от разрешително-съгласувателни документи, издадени от компетентните органи на територията на Република България, регламентиращи правото на компанията да извършва дейности по внос, износ и трансфер на продукти свързани с отбраната, които могат да се видят тук.