Сертификати


СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
БДС EN ISO 9001:2008
№ 32 100 150149
Издаден на 05.09.2015г.
Валиден до 04.09.2018г.
Първоначално сертифициране 2012г.

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗНОС И ВНОС НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
№11.00-212-1/14.05.2014г.
Издаден на 15.05.2014г.
Валиден до 14.05.2019г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
№11.00-547-3/25.11.2013г.
Издаден на 25.11.2013г.
Валиден до 25.11.2016г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
№11.00-212-1/14.05.2014г.
Издаден на 14.05.2014г.
Валиден до 14.05.2019г.