Вертолети

Proposal Mi-8T Eng

Вертолет Ми-8Т

The helicopter was manufactured on October 31, 1975. Working hours since the beginning of operation 2499 hours, and there are no working hours after the last overhaul.

Airframe and all components after full capital overhaul, with full TBO.

Engines, MGB, APU overhauled at certified facility with full TBO

Main rotor blades & tail rotor blades – Factory New, current production.

Painting – according to Customer’s requirement.

Helicopter is delivered with full TBO of 2000 hours / 8 years and warranty of 300 flight hours / 12 months.

Година на производство Наработка от НЕ Наработка от КВР
1988г. 1286:00 0000:00

Вертолет Ми-8МТВ-1

Вертолета е произведен 1986г. Наработка от начало на експлоатация 2629:00 летателни часа с нулева наработка от последния КВР.

Двигателите, ВСУ и главен редуктор са преминали капитален ремонт в лицензиран за това завод.

Вертолета е оборудван с нови лопати носещ винт и лопати опашен винт.

Вертолета се доставя с пълен ММР – 2000 часа / 8 години и гаранционен период 300 летателни часа в рамките на 12 месеца.

Година на производство Наработка от НЕ Наработка от КВР
1986г. 2629:00 0000:00