Модернизация на Ми-8/17

placeholder_banner

С развитието на технологиите се появяват все повече начини за увеличаване на възможностите и облекчаване на експлоатацията на въздухоплавателната техника. С нововъведенията в света на авиацията въздухоплаването става все по надеждно и безопасно.Специално за вертолети Ми-8/Ми-17 нашата компания е подбрала пакет от продукти за модернизация, който може да бъде променен за да отговаря възможно най-добре на потребностите на нашия клиент.

Голям брой от вертолетите, които се експлоатират днес са произведени в края на 80те и 90те години, и използват много остарели компоненти и авионика, които отстъпват по надеждност на съвременните, скъпи са за поддръжка и физически тежки.

Подбраните от нас продукти привеждат вертолета Ми-8/Ми-17 в съответствие с изискванията на EASA за авиационна годност и безопасност, намаляват разходите по поддръжка и експлоатация, както и намаляват общата маса на вертолета. Пример за предлаганата от нашата компания модернизация вклюваща подмяна и осъвършенстване на:

Авионика

Morernized-instrument-panel

(примерен изглед на модернизираното табло за управление)

A Команден пилотажен прибор
B Електронна система за летателни инструменти (EFIS) – Контролен панел за дисплеите
C Електронна система за летателни инструменти (EFIS) – Контролен панел за инструментите
D Електронна система за летателни инструменти (EFIS) – Команден пилотажен прибор EADI
E Електронна система за летателни инструменти (EFIS) – Електронен, хоризонтален ситуационен дисплей (EHSI) – мултифункционален дисплей
F Радио висотомер
G Mетеорологичен радиолокатор
H Контролен панел за навиагацонна, комуникационна и аудио система – RMU
I Дигитален аудио контролен панел
J UNS-1L Система за управление на полета (FMS)
Система за проследвяване на местоположение, направление  (AHRS) – включително вертикален жироскоп и компас
Радиостанция

Комуникация

Prima-KV-VHF-radioРадиостанциите „Ядро“ се заменят с съвременните радиостанции „Прима-КВ“, които са предназначени за обезпечаване на телефонна и телекодова радиовръзка на фиксирани честоти от КВ диапазон, между въздухоплавателните съдове и наземната база.

„Прима-КВ“ използва съвременна надеждна електроника, олекотената ѝ конструкция допълнително намалява общото тегло на вертолета, а модулността на радиостанцията я прави бърза и лесна за поддръжка и замяна на дефектирал блок при необходимост.

Навигация

asdasd

Mетеорологичен радиолокатор

KMD-850-multi-function-display-mi-8

Хоризонтална метрологична картина на дисплей KMD-850

Авиационни самописци

bur-1-2_ser.2

При модернизацията на вертолетите Ми-8/17 и техните модификации се замения бортовото полетно записващо устройство с модернизирания комплект записващи устройства произведени от АО“НПО-Прибор“.

За вертолети Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-171 и техните модификации, в съответствие с действащите бюлетини на производителя се извършва замяна на системата за записване на летателна информация БУР-1 с система БУР-1-2 серия 2. За вертолети Ми-8МТВ-1 системата САРПП-12 се заменя с модернизираната система БУР-1-2 серия 2.

Системата БУР-1-2 съдържа модернизираните блокове:

    • Защитен записващ блок с твърда памет ЗБН-1-3 серия 3;
    • Блок за събиране на летателна информация БСПИ-4-2 серия 2;
    • Пулт за управление ПУ-25;

Техническите характеристики на новия защитен записващ блок ЗБН-1-3 сер.3 съответстват на вече по-строгите изисквания на Европейските и Руските нормативно-технически документи за съхраняване на информация на записващите устройства при летателни произшествия. Записът и съхранението на летателната информация се извършва на защитен модул за памет.

Отсъствие на регламентирани дейности по поддръжка, висока експлоатационна надеждност на записващия блок с твърда памет, повишената сигурност на записаната информация, липсата от нужда за специализирано наземно оборудване – това са основните преимущества на модернизираните системи за записване на летателна информация.

Лебедка

В замяна на остарелити и тежки лебедки ЛПГ-150 и СЛГ-300 предлагаме съвременни модели, които имат значително по-добри работни параметри и надежност.

Model HS-20200

Model-HS-20200 Rated Load 272 kg
Speed @ 270kg 0-0.8 m/s
Speed @ 135kg 0-1.27 m/s
Cable length 80 m
System weight 47kg
Pilot control speed 30m/min

Model HS-29900

Rated Load 272 kg
Speed @ 270kg 0-1.8 m/s w/operator variable speed control
Pilot control 61m/min
Cable length 88m
System weight 50kg
Full speed direction change 0.8 sec

Подвеска

Информация за модернизация на вертолети Ми-8/17 с елементи на въоръжение и вертолети Ми-24 може да намерите тук.