Наземно оборудване

placeholder_banner

Дружеството ни доставя на своите клиенти, авиоремонтни заводи и оператори на авиационна техника различно наземно оборудване, включително специални тележки, водила, тросове, инструменти и контролно-проверъчни стендове и апарати (КПС и КПА).

За доставка на актуалнитe КПС, наземно оборудване и инструменти одобрени за използване при обслужване, ремонт и експлоатация на авиационна техника руско производство, особено вертолети от серията Ми, дружеството ни сътрудничи с утвърдение производители и дилъри на този вид продукция и поддържа тесни връзки за обмен на опит и впечетления с колегите ни в големите авиоремонтни заводи в Русия.